Obchodné podmienky

Úvod PODMIENKYObchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup prostredníctvom internetového obchodu obchod.nofox.sk môžu uskutočniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že budú dodržovať tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba VOP). Objednaním tovaru dáva zákazník súhlas s týmito VOP.


Predávajúci: NOFOX s.r.o., Šarišská 1551/21, 091 01 Stropkov, IČO: 46687301, IČ DPH: SK2023560044, zodpovedná osoba Tibor Večurkovský

Kupujúci: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou tovaru vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar: produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu obchod.nofox.sk.

 

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať ktorýkoľvek tovar, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu obchod.nofox.sk
Tovar si môžete objednať správnym vyplnením objednávky v internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese becreative@nofox.sk  alebo telefonicky na čísle: 0950 401 200 alebo priamo na našej Facebook stránke BeCreative). pre
Po výbere produktov a odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky.
Po potvrdení objednávky vzniká obchodný vzťah medzi kupujúcou a predávajúcou stranou. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar uhradiť celú kúpnu cenu, vrátane transportných nákladov, podľa platných obchodných podmienok na území SR.

 

Ak ide o zhotovenie veci na zákazku (špecifický tovar obsahujúci mená, priezvisko alebo  dátum) požadujeme zaplatiť cenu za objednávku vopred.


Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje aj pravdivosť a správnosť vyplnených údajov v objednávke.
Kupujúci súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na email uvedený v objednávke spolu s potvrdením o expedovní objednávky.

 

 Objednávka tovaru musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko kupujúceho
 • Kompletnú poštovú adresu pre doručenie tovaru (ulica, číslo, mesto, PSČ)
 • Telefónne číslo a email
 • Presný názov tovaru
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet )
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru (Kuriér, Packeta,osobný odber)


Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • Názov spoločnosti
 • IČO a ak je platcom DPH, tak aj IČ DPH spoločnosti
 • Kontaktnú osobu
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Predávajúci si vyhradzuje právo preveriť údaje uvedené na objednávanej pečiatke a prípadné zneužitie nahlásiť príslušným orgánom.

Pre výrobu pečiatok pre štátne organizácie (súdy, daňové úrady) a podobne, kde je potrebné povolenie, je nutné, aby objednávajúci poslal objednávku s požadovanými dokladmi poštou, inak nebude objednávka spracovaná.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:


Pred prevzatím tovaru:

 • bankový prevod

Pri prevzatí tovaru:

 • osobne

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ku každej expedovanej zásielke bude kupujúcemu emailom poslaná faktúra (daňový doklad).

Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode obchod.nofox.sk.


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu platby.

Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru. 

 

ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Zo zákona o zásielkovom predaji § 12 odsek 5 a Zákona č. 40/60 občianskeho zákonníka:
Pri zásielkovom predaji zhotovení veci na zákazku pri záväznej objednávke spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy.


Ak ide o zhotovenie veci na zákazku je objednávateľ povinný zaplatiť cenu za zhotovenie (t.j.75% z ceny tovaru).VRÁTENIE TOVARU

Zakúpený tovar, ktorý nie je vyrobený na zakázku, je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim podľa zákona (108/2000) § 12 ods.

Tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom.

Zakúpený tovar, ktorý je vyrobený na zakázku,  nie je možné vrátiť.


 

REKLAMÁCIA TOVARU

Reklamácie sú vybavované:

 

 • telefonicky - v pracovných dňoch od 08:00 do 17:00 h na telefónnom čísle 0950 401 200.
 • e-mailom - obchod@nofox.sk

 

O reklamácií nas najprv upovedomte, nezasielajte reklamovaný tovar bez ohlásenia!!!

 

 

 

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

 

Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať na fakturačnú adresu predávajúceho aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

 

Reklamovaný tovar musí byť kompletný,  s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

 

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

 

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 

 

Pokiaľ však bude reklamácia neoprávnená, predávajúci bude kupujúcemu účtovať poplatok za neoprávnenú reklamáciu vo výške 15,- € a prepravné náklady spojené s vrátením reklamovaného tovaru kupujúcemu.

 

 

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach, nesprávnym skladovaním, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 

Reklamácia darčekov a iného pribaleného tovaru, za ktorý kupujúci neplatil, nie je možná.

 

 

Na predávaný tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov okrem spotrebného materiálu.

Odchýlky spôsobené technologickým  spracovaním v rozmedzí do 2-4mm pri odznakoch, nálepkách, a do 1-2 mm pri gravírovaní nie je možné reklamovať.

 

 

Taktiež nie je možné reklamovať "chyby dreva".

 

 

Alternatívne riešenie sporov:

 

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na becreative@nofox.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

 

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho.


Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom podľa zákona SR č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov.

 

 

Copyright 2016 - 2024 © Drevené dekorácie