Reklamačný list

REKLAMAČNÝ LIST

 

 

Dátum odoslania:      ......................................                                                              

 

Adresa odberateľa:   názov firmy:        ..........................................................................................

                                    adresa:                 ..........................................................................................

                                    telefón:                ..........................................................................................

                                    kontaktná osoba: ..........................................................................................

 

Adresa dodávateľa:   Nofox s.r.o.                              adresa prevádzky:  Nofox s.r.o.

                                    Šarišská 21                                                          Šarišská 21

                                    091 01 Stropkov                                                   091 01 Stropkov

                                                                                                         

 

Názov tovaru:          ...............................................................

 

Objednaný dňa:        ...............................................................

Číslo objednávky / faktúry:    ...............................................................

 

Popis chyby:   ..............................................................................................................................

.......................................................................................................................................    .......................................................................................................................................                        .........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

 

Chyba sa prejavuje:       □    trvalo       □      po určitej dobe        □     náhodne

 

 

Reklamačný list vyhotovil:                                                       podpis:

 

 

 

Tovar zašlite na adresu prevádzky: Nofox s.r.o., Šarišská 21, 091 01 Stropkov

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

!!! Vyplniť čiarou podčiarknuté kolónky !!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nevypĺňať - vyplní dodávateľ:

 

Dátum prijatia reklamácie:

 

Návrh na vybavenie reklamácie:         ...................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

Spôsob vybavenia reklamácie: .............................................................................................................

..............................................................................................................................................................

 

 

Dátum vybavenia reklamácie: .................   pečiatka  a podpis: ...................................

 

Uplatnenie reklamácií

Reklamačné konanie môže byť započaté až po vyplnení tohoto formulára.

 Tovar zasielajte mechanicky, resp. elektronicky nepoškodený na adresu prevádzky – nie na dobierku! K zásielke je potrebné pribaliť kópiu faktúry. K reklamácii je potrebné uviesť presný popis chýb a nedostatkov. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý! Tovar zaslaný bez reklamačného listu, alebo s nevyplneným reklamačným listom bude vrátený späť na náklady zákazníka.

Copyright 2016 - 2024 © Drevené dekorácie